Odkup mleka

Naša zadruga dnevno odkupuje surovo kravje mleko od 58ih članov in kooperantov na območju občine Idrija, Cerkno in Ajdovščine (področje Gora). Letno odkupimo okrog 4.000.000 litrov mleka.

Mleko zbiramo na dveh “mlečnih progah” za Ljubljanske mlekarne in Mlekarno Planika Kobarid s pomočjo zunanjega partnerja prevozništva Lapanje.

Vzorčenje in analize mleka od vsakega proizvajalca najmanj dvakrat mesečno za našo zadrugo vrši Agroživilski laboratorij pri Kmetijskem zavodu Nova Gorica: Agroživilski laboratorij KZ Nova Gorica.

Kontaktiraj nas
KGZ Idrija

Odkup mleka

Naša zadruga dnevno odkupuje surovo kravje mleko od 58ih članov in kooperantov na območju občine Idrija, Cerkno in Ajdovščine (področje Gora). Letno odkupimo okrog 4.000.000 litrov mleka.

Mleko zbiramo na dveh “mlečnih progah” za Ljubljanske mlekarne in Mlekarno Planika Kobarid s pomočjo zunanjega partnerja prevozništva Lapanje.

Vzorčenje in analize mleka od vsakega proizvajalca najmanj dvakrat mesečno za našo zadrugo vrši Agroživilski laboratorij pri Kmetijskem zavodu Nova Gorica: Agroživilski laboratorij KZ Nova Gorica.

Kontaktiraj nas
KGZ Idrija
KGZ Idrija

Mleko mora ob prevzemu dosegati predpisane standarde kakovosti:

 • maksimalno temperaturo 4° C,
 • minimalno vsebnost proteinov 2,80 g/liter,
 • minimalno vsebnost maščob 3,2 g/liter,
 • maksimalno 400.000 somatskih celic,
 • maksimalno 100.000 mikroorganizmov,
 • povprečno 8,50 suhe snovi,
 • maksimalno 0,05 aflatoksina M1,
 • maksimalno 0,004 ug/ml penicilina,
 • maksimalno 6,85 PH,
 • zmrzlična točka od -0,520 do – 0,518° C.
KGZ Idrija

Mleko mora ob prevzemu dosegati predpisane standarde kakovosti:

 • maksimalno temperaturo 4° C,
 • minimalno vsebnost proteinov 2,80 g/liter,
 • minimalno vsebnost maščob 3,2 g/liter,
 • maksimalno 400.000 somatskih celic,
 • maksimalno 100.000 mikroorganizmov,
 • povprečno 8,50 suhe snovi,
 • maksimalno 0,05 aflatoksina M1,
 • maksimalno 0,004 ug/ml penicilina,
 • maksimalno 6,85 PH,
 • zmrzlična točka od -0,520 do – 0,518° C.
KGZ Idrija

Mleko mora ob prevzemu dosegati predpisane standarde kakovosti:

 • maksimalno temperaturo 4° C,
 • minimalno vsebnost proteinov 2,80 g/liter,
 • minimalno vsebnost maščob 3,2 g/liter,
 • maksimalno 400.000 somatskih celic,
 • maksimalno 100.000 mikroorganizmov,
 • povprečno 8,50 suhe snovi,
 • maksimalno 0,05 aflatoksina M1,
 • maksimalno 0,004 ug/ml penicilina,
 • maksimalno 6,85 PH,
 • zmrzlična točka od -0,520 do – 0,518° C.

Področje odkupa mleka vodi Mojca Kobal

 • 05 37 43 261

 • 041 665 524

 • mojca.kobal@kgz-idrija.si

Prevozništvo Lapanje

 • 041 663 001 (Simon)

 • 051 862 118 (Niko)

Ostali kontakti

Odkup živine

V Kmetijsko gozdarski zadrugi Idrija vršimo odkup živine skozi vse leto na celotnem področju občine Idrija in Cerkno ter okolici.

Odkupujemo:
• mlado pitano govedo (biki in telice),
• krave,
• teleta in
• drobnico.

Ker je običajno jeseni več ponudbe, priporočamo, da prvi kontakt z odkupovalcem navežete vsaj en mesec pred željeno oddajo. Živali odkupujemo po cenah iz veljavnih cenikov, ki so izobešeni na oglasnih deskah v klavnici, na sedežu zadruge v Idriji in v trgovini v Cerknem. Vso odkupljeno živino plačamo v roku 30 dni od dneva zakola.

KGZ Idrija

Odkup živine

V Kmetijsko gozdarski zadrugi Idrija vršimo odkup živine skozi vse leto na celotnem področju občine Idrija in Cerkno ter okolici.

Odkupujemo:
• mlado pitano govedo (biki in telice),
• krave,
• teleta in
• drobnico.

Ker je običajno jeseni več ponudbe, priporočamo, da prvi kontakt z odkupovalcem navežete vsaj en mesec pred željeno oddajo. Živali odkupujemo po cenah iz veljavnih cenikov, ki so izobešeni na oglasnih deskah v klavnici, na sedežu zadruge v Idriji in v trgovini v Cerknem. Vso odkupljeno živino plačamo v roku 30 dni od dneva zakola.

KGZ Idrija

Oddajo živine v odkup lahko sporočite odkupovalcu Damjanu Vidmar

 • 041 376 063

Ostali kontakti

Oddajo živine v odkup lahko sporočite odkupovalcu Damjanu Vidmar

 • 041 376 063

Ostali kontakti

Oddajo živine v odkup lahko sporočite odkupovalcu Damjanu Vidmar

 • 041 376 063

Ostali kontakti

Klavnica in zakol živine

Klavnica za vse vrste živali!

V sodobno opremljeni klavnici v Idriji redno izvajamo zakol vseh vrst živali: goveda, prašičev, drobnice in kopitarjev. Verjamemo v trajnostno kmetijstvo, zato imamo pridobljen certifikat za zakol in razsek tudi ekološko vzrejenih živali. Vašo živino lahko odkupimo in mi poskrbimo za trženje.

Letno v klavnici zakoljemo med 1.800 in 2.000 glav živine. Poleg zakola za lastno prodajo in predelavo, nudimo storitve klanja kmetom, zasebnikom, kmečkim turizmom in drugim. Možna je tudi kombinacija zakola in delnega odkupa mesa.

Kontaktirajte nas
KGZ Idrija

Klavnica in zakol živine

Klavnica za vse vrste živali!

V sodobno opremljeni klavnici v Idriji redno izvajamo zakol vseh vrst živali: goveda, prašičev, drobnice in kopitarjev. Verjamemo v trajnostno kmetijstvo, zato imamo pridobljen certifikat za zakol in razsek tudi ekološko vzrejenih živali. Vašo živino lahko odkupimo in mi poskrbimo za trženje.

Letno v klavnici zakoljemo med 1.800 in 2.000 glav živine. Poleg zakola za lastno prodajo in predelavo, nudimo storitve klanja kmetom, zasebnikom, kmečkim turizmom in drugim. Možna je tudi kombinacija zakola in delnega odkupa mesa.

Kontaktirajte nas
KGZ Idrija

Izvedba in prevzem

Zakol se vrši po strogih merilih HACCP-a in pod nadzorom pooblaščenega veterinarja VURS-a, ki opravi pregled živali pred zakolom.
Po izvršenem zakolu prav tako sledi inšpekcijski pregled mesa. Trupi živali se stehtajo in skladiščijo v hladilnici, kjer se ohladijo na predpisano temperaturo. Izdaja mesa se izvaja po dogovoru z lastniki, vendar zadrževanje mesa v hladilnici ni možno
več kot tri dni po opravljenem zakolu, v sezoni povečanega klanja lahko tudi manj.

KGZ Idrija klavnica

Kaj je potrebno zagotoviti pred
oddajo živali v zakol?

 • naročilo za oddajo živali,
 • izjavo o prehranski varnosti za živali namenjene v zakol,
 • potni list, če gre za govedo,
 • spremni list, če gre za prašiče ali drobnico,
 • potrdilo o istovetnosti za kopitarje, če gre za kopitarje,
 • za klanje ekoloških živali še CERTIFIKAT, da je žival iz ekološke reje.
KGZ Idrija klavnica

Kaj je potrebno zagotoviti pred
oddajo živali v zakol?

 • naročilo za oddajo živali,
 • izjavo o prehranski varnosti za živali namenjene v zakol,
 • potni list, če gre za govedo,
 • spremni list, če gre za prašiče ali drobnico,
 • potrdilo o istovetnosti za kopitarje, če gre za kopitarje,
 • za klanje ekoloških živali še CERTIFIKAT, da je žival iz ekološke reje.

Prosimo vas, da zakol najavite nekaj dni prej odkupovalcu ali vodji klavnice:

 • 041 655 906 (Vodja klavnice: Kavčič Valter)

 • 041 376 063 (Odkupovalec živine: Damjan Vidmar)

 • klavnica@kgz-idrija.si