Klavnica in zakol živine

Klavnica za vse vrste živali!

V sodobno opremljeni klavnici v Idriji redno izvajamo zakol vseh vrst živali: goveda, prašičev, drobnice in kopitarjev. Verjamemo v trajnostno kmetijstvo, zato imamo pridobljen certifikat za zakol in razsek tudi ekološko vzrejenih živali. Vašo živino lahko ODKUPIMO in mi poskrbimo za trženje.

Letno v klavnici zakoljemo med 1.800 in 2.000 glav živine. Poleg zakola za lastno prodajo in predelavo, nudimo storitve klanja kmetom, zasebnikom, kmečkim turizmom in drugim. Možna je tudi kombinacija zakola in delnega odkupa mesa.

KGZ Idrija

Klavnica in zakol živine

Klavnica za vse vrste živali!

V sodobno opremljeni klavnici v Idriji redno izvajamo zakol vseh vrst živali: goveda, prašičev, drobnice in kopitarjev. Verjamemo v trajnostno kmetijstvo, zato imamo pridobljen certifikat za zakol in razsek tudi ekološko vzrejenih živali. Vašo živino lahko ODKUPIMO in mi poskrbimo za trženje.

Letno v klavnici zakoljemo med 1.800 in 2.000 glav živine. Poleg zakola za lastno prodajo in predelavo, nudimo storitve klanja kmetom, zasebnikom, kmečkim turizmom in drugim. Možna je tudi kombinacija zakola in delnega odkupa mesa.

KGZ Idrija

Izvedba in prevzem

Zakol se vrši po strogih merilih HACCP-a in pod nadzorom pooblaščenega veterinarja VURS-a, ki opravi pregled živali pred zakolom. Po izvršenem zakolu prav tako sledi inšpekcijski pregled mesa. Trupi živali se stehtajo in skladiščijo v hladilnici, kjer se ohladijo na predpisano temperaturo. Izdaja mesa se izvaja po dogovoru z lastniki, vendar zadrževanje mesa v hladilnici ni možno več kot tri dni po opravljenem zakolu, v sezoni povečanega klanja lahko tudi manj.

KGZ Idrija klavnica

Kaj je potrebno zagotoviti pred oddajo živali v zakol?

 • naročilo za oddajo živali,
 • izjavo o prehranski varnosti za živali namenjene v zakol,
 • potni list, če gre za govedo,
 • spremni list, če gre za prašiče ali drobnico,
 • potrdilo o istovetnosti za kopitarje, če gre za kopitarje,
 • za klanje ekoloških živali še CERTIFIKAT, da je žival iz ekološke reje.
KGZ Idrija klavnica

Kaj je potrebno zagotoviti pred oddajo živali v zakol?

 • naročilo za oddajo živali,
 • izjavo o prehranski varnosti za živali namenjene v zakol,
 • potni list, če gre za govedo,
 • spremni list, če gre za prašiče ali drobnico,
 • potrdilo o istovetnosti za kopitarje, če gre za kopitarje,
 • za klanje ekoloških živali še CERTIFIKAT, da je žival iz ekološke reje.

Prosimo vas, da zakol najavite nekaj dni prej odkupovalcu ali vodji klavnice:

 • 041 655 906 (Vodja klavnice: Kavčič Valter)

 • 041 376 063 (Odkupovalec živine: Damjan Vidmar)

 • klavnica@kgz-idrija.si