Mesne dobrote za vsak dan in praznično mizo!

Ker so naši produkti res dobri, ker spoštujemo in ohranjamo tradicijo predelave.

Prehod na sonaravno oskrbo s hrano

Partnerji projekta sodelovanja: LAS Vipavska dolina, LAS S CILjem, LAS V objemu sonca ter LAG Zeleni trokut iz Hrvaške

Partnerji projekta v LAS s CILjem: ICRA d.o.o. Idrija (kot vodilni partner LAS s CILjem), Občina Idrija, Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija z.o.o. in Društvo podeželske mladine Vrsnik-Ledine. 

Celotna vrednost operacije za območje LAS s CILjem: 122.873,60 EUR

Upravičena vrednost: 98.146,04 EUR

Obdobje izvajanja projekta:

 1. Faza od 1.10.2022 do 30.4.2023
 2. Faza od 1.5.2023 do 30.4.2024
 3. Faza od 1.5.2024 do 31.12.2024

Opis: Projekt sodelovanja lokalnih akcijskih daje glavni poudarek sonaravno pridelani hrani. 17-člansko partnerstvo v sestavi treh slovenskih sosednjih lokalnih akcijskih skupin ter enim tujim partnerjem si je začrtalo celostni pristop k strateškemu načrtovanju razvoja ekološkega in biodinamičnega kmetovanja. Območja treh slovenskih LAS lahko skupaj zagotovijo raznolikost ponudbe ekološke in biodinamične hrane, s čimer se lahko ponaša le malo območij v Sloveniji – od zgodnjega do poznega sadja in zelenjadnic, žit, oljčnega olja, pestrosti zelišč in divje hrane, kot tudi kakovostnega mleka, mlečnih in mesnih izdelkov ter mesa.

Vključeni partnerji zastopajo ekološko kmetovanje, biodinamično kmetovanje, sektor prodaje lokalne hrane, lokalni razvoj, društva, mlade ter šolstvo.

Rezultati projekta za območja LAS s CILjem:

 • Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija bo pridobila nov računalniški program za sledljivost ekološkega mesa,
 • Izobraževanje o ustreznosti pakiranja ekološkega mesa,
 • Izvedba izobraževanj o kvaliteti krme za prehrano govedi
 • Zorjenje mesa in priprava za peko, delavnica,
 • Občina Idrija bo pridobila 10 novih stojnic, šok komoro za zmrzovanje (žlikrofov) in zamrzovalno omaro za pokrito tržnico v Idriji,
 • Izvedli se bodo tudi prenosi dobrih praks med LASi, predviden je tudi obisk kmetije v Idriji,
 • Izvedba prireditev (ekološka tržnica Logatec in Cerkno, Velika kmečka tržnica Idrija, prireditev od Zrnja do kruha v Ledinah),
 • Promocijski dogodki za spodbudo potrošnje lokalnih ekoloških pridelkov in promocijski videi kmetij, ki se ukvarja z ekološko in bio dinamično pridelavo.

Ključni cilji operacije sodelovanja LAS so:

 • omogočiti trajnostni prehod na ekološko in biodinamično kmetovanje in oskrbo s hrano;
 • povezati obstoječe in potencialne ekološke in biodinamične pridelovalce in predelovalce;
 • na inovativen način okrepiti dostopnost do ekološke in biodinamične hrane z vzpostavitvijo kratke oskrbne verige ter mreže promocijskih točk, namenjenih prodaji, prevzemu in promociji tega segmenta ponudbe;
 • okrepiti ozaveščenost o vplivu sonaravno pridelane hrane na zdravje ter vplivu nakupnih navad na razvoj podeželja, okolje in podnebne spremembe pri potrošnikih, pridelovalcih in predelovalcih;
 • okrepiti kompetence ranljivih skupin za njihovo boljšo prihodnost;
 • načrtovati in vzpostaviti podporne mehanizme za spodbujanje razvoja ekološkega in biodinamičnega kmetovanja ter predelave;
 • povečati prepoznavnost vloge LAS ter posebnosti vključenih območji.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Povezava na spletno stran PRP https://www.program-podezelja.si/sl/

Za vsebino spletne strani je odgovoren upravičenec operacije. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Najboljše sestavine in tradicionalne recepture

Naši mesni izdelki so narejeni iz najboljših sestavin, ročno in po tradicionalnih recepturah. Za pripravo uporabljamo izključno naravne surovine in najkvalitetnejše meso domačega porekla. Od same predelave mesa, pa vse do končnega izdelka strogo upoštevamo pravila stroke in dobro prakso večletne tradiciji predelave v Idriji.

KGZ Idrija
KGZ Idrija

Klasično prekajeni izdelki

Vse naše prekajeno meso je narejeno po tradicionalni metodi. Najprej se meso soli v slanici obogateni z začimbami. Osoljeno meso zori pet do deset dni, nato se dimi v naravnem dimu iz suhih bukovih drv. Meso obdelano po stari klasični metodi ima nekoliko bolj izrazito rjavo barvo, njegov okus pa je poln in bogat. Sem spadajo na primer prekajeni svinjski vrat, prekajene svinjske krače ter prekajena svinjska rebra.

Prekajeni izdelki

Meso je na suho nasoljeno, dimljeno in toplotno obdelano na 75°C. Tako dimljeno meso je lepe rjavo-rdeče barve s prijetnim vonjem po dimu. Sem uvrščamo prekajeni svinjski vrat, prekajeni svinjski kare, prekajena svinjska rebra, prekajene svinjske jezike ter prekajeno slanino.

KGZ Idrija

Najboljše sestavine in tradicionalne recepture

Naši mesni izdelki so narejeni iz najboljših sestavin, ročno in po tradicionalnih recepturah. Za pripravo uporabljamo izključno naravne surovine in najkvalitetnejše meso domačega porekla. Od same predelave mesa, pa vse do končnega izdelka strogo upoštevamo pravila stroke in dobro prakso večletne tradiciji predelave v Idriji.

KGZ Idrija
KGZ Idrija

Klasično prekajeni izdelki

Vse naše prekajeno meso je narejeno po tradicionalni metodi. Najprej se meso soli v slanici obogateni z začimbami. Osoljeno meso zori pet do deset dni, nato se dimi v naravnem dimu iz suhih bukovih drv. Meso obdelano po stari klasični metodi ima nekoliko bolj izrazito rjavo barvo, njegov okus pa je poln in bogat. Sem spadajo na primer prekajeni svinjski vrat, prekajene svinjske krače ter prekajena svinjska rebra.

Prekajeni izdelki

Meso je na suho nasoljeno, dimljeno in toplotno obdelano na 75°C. Tako dimljeno meso je lepe rjavo-rdeče barve s prijetnim vonjem po dimu. Sem uvrščamo prekajeni svinjski vrat, prekajeni svinjski kare, prekajena svinjska rebra, prekajene svinjske jezike ter prekajeno slanino.

KGZ Idrija

Namig za kuhanje

da meso ni preslano, ga kuhajmo v večji količini vode približno 1 uro za 1kg mesa. Meso s kostjo kuhamo nekoliko dlje.

E-katalog svežega mesa

V spletnem katalogu svežega mesa najdete meso naših lokalnih rejcev s certifikatom Izbrana kakovost. Meso lahko kupite ali naročite tukaj.

KGZ Idrija

Preverjena kakovost

Naše meso in mesni izdelki, kot tudi rejci, imajo pridobljenih več certifikatov, ki dokazujejo visoko kakovost in poreklo našega mesa in izdelkov.

Z evropskimi in nacionalnimi znaki označujemo živila, ki dosegajo posebne standarde kakovosti ali pa imajo ta živila karakteristike, ki so značilne za regijo. S temi oznakami porabnikom mesa in mesnih izdelkov posredujemo zanesljivo informacijo o kontrolirani kakovosti, načinu pridelave in predelave mesa ter zagotavljamo sledljivost.

Idrija select
EU Organic
izbrana kakovost

Naše garancije kakovosti so pridobljeni certifikati:
izbrana kakovost Slovenije, Ekološki in Idrija izbrano.
Stalna kontrola kakovosti, znani rejci so dodatno zagotovilo, da pri nas kupite pristen domač produkt, pridelan po predpisih in standardih stroke.