Mesne dobrote za vsak dan in praznično mizo!

Ker so naši produkti res dobri, ker spoštujemo in ohranjamo tradicijo predelave.

Vključitev v 3. javni razpis za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju

NAZIV AKTIVNOSTI

Vključitev v 3. javni razpis za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

POVZETEK

Namen ukrepa je omogočiti lažje ustanavljanje in delovanje skupin in organizacij proizvajalcev prek dodeljevanja podpore za kritje stroškov vzpostavitve in začetnega delovanja skupin in organizacij proizvajalcev.

Projekt je namenjen podpori ustanovitve skupine proizvajalcev Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija z.o.o., ki združuje proizvajalce govejega mesa. Namen projekta je pričetek polnega funkcioniranja organizacije proizvajalcev s cilji povečevanja števila članov proizvajalcev in njihove tržne proizvodnje, skupnega nastopa na trgu in nudenja podpore članom proizvajalcem. Sredstva bodo uporabljena za namen lažje vzpostavitve delovanja organizacije proizvajalcev v prvih petih letih delovanja.

Skupina proizvajalcev Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija z.o.o. je ustanovljena z namenom koncentracije ponudbe in dajanja na trg izdelkov, ki jih pridelajo člani, vključno z neposrednim trženjem ter cilji:

 • načrtovanje pridelave in prilagajanje ponudbe povpraševanju, zlasti glede kakovosti in količine;
 • optimizacija proizvodnih stroškov in donosnosti naložb zaradi uporabe okoljskih standardov ter stabilizacija cen pridelave;
 • raziskovanje in oblikovanje pobud na področju trajnostnih načinov pridelave, inovativnih praks, gospodarske konkurenčnosti in tržnih trendov;
 • spodbujanje uporabe okolju prijaznih postopkov pridelave;
 • spodbujanje uporabe pridelovalnih standardov, izboljšanja kakovosti pridelka in razvijanje proizvodov z zaščiteno geografsko označbo ali proizvodov iz nacionalnih shem kakovosti ter zagotavljanje ustrezne tehnične pomoči članom;
 • ravnanje s stranskimi proizvodi in odpadki, zlasti za varovanje kakovosti vode, tal in krajine, ter ohranjanje ali spodbujanje biotske raznovrstnosti;
 • prispevanje k trajnostni rabi naravnih virov in blaženju podnebnih sprememb;
 • oblikovanje pobud na področju promocije in trženja.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 9.1 je vsakoletno poročanje o učinku povezovanja članov skupine proizvajalcev in realizacija začrtanih razvojnih ciljev. Tržiti kmetijske proizvode za sektor meso, mesni izdelki in žive živali goveda, za katerega smo priznani in ostati neprekinjeno priznani za isti sektor kot smo bili priznani ob prijavi na javni razpis.

CILJI

 • prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje članov zahtevam trga,
 • skupno dajanje blaga v promet, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo trgovcem na debelo,
 • oblikovanje skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, predvsem glede spravila in razpoložljivosti ali
 • razvijanje poslovnih in trženjskih spretnosti ter organiziranje in pospeševanje procesov inovacij.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • doseganje boljše cene proizvodov,
 • prepoznavnost na trg,
 • boljše načrtovanje proizvodnje in razvoja, zlasti preko načrtovanja in uresničevanja ciljev v okviru poslovnega načrta,
 • boljše sodelovanje proizvajalcev pri sprejemanju odločitev,
 • večja koncentracija ponudbe in s tem prilagajanje razmeram na trgu,
 • zniževanje proizvodnih stroškov.

POVEZAVE

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si/

Najboljše sestavine in tradicionalne recepture

Naši mesni izdelki so narejeni iz najboljših sestavin, ročno in po tradicionalnih recepturah. Za pripravo uporabljamo izključno naravne surovine in najkvalitetnejše meso domačega porekla. Od same predelave mesa, pa vse do končnega izdelka strogo upoštevamo pravila stroke in dobro prakso večletne tradiciji predelave v Idriji.

KGZ Idrija
KGZ Idrija

Klasično prekajeni izdelki

Vse naše prekajeno meso je narejeno po tradicionalni metodi. Najprej se meso soli v slanici obogateni z začimbami. Osoljeno meso zori pet do deset dni, nato se dimi v naravnem dimu iz suhih bukovih drv. Meso obdelano po stari klasični metodi ima nekoliko bolj izrazito rjavo barvo, njegov okus pa je poln in bogat. Sem spadajo na primer prekajeni svinjski vrat, prekajene svinjske krače ter prekajena svinjska rebra.

Prekajeni izdelki

Meso je na suho nasoljeno, dimljeno in toplotno obdelano na 75°C. Tako dimljeno meso je lepe rjavo-rdeče barve s prijetnim vonjem po dimu. Sem uvrščamo prekajeni svinjski vrat, prekajeni svinjski kare, prekajena svinjska rebra, prekajene svinjske jezike ter prekajeno slanino.

KGZ Idrija

Najboljše sestavine in tradicionalne recepture

Naši mesni izdelki so narejeni iz najboljših sestavin, ročno in po tradicionalnih recepturah. Za pripravo uporabljamo izključno naravne surovine in najkvalitetnejše meso domačega porekla. Od same predelave mesa, pa vse do končnega izdelka strogo upoštevamo pravila stroke in dobro prakso večletne tradiciji predelave v Idriji.

KGZ Idrija
KGZ Idrija

Klasično prekajeni izdelki

Vse naše prekajeno meso je narejeno po tradicionalni metodi. Najprej se meso soli v slanici obogateni z začimbami. Osoljeno meso zori pet do deset dni, nato se dimi v naravnem dimu iz suhih bukovih drv. Meso obdelano po stari klasični metodi ima nekoliko bolj izrazito rjavo barvo, njegov okus pa je poln in bogat. Sem spadajo na primer prekajeni svinjski vrat, prekajene svinjske krače ter prekajena svinjska rebra.

Prekajeni izdelki

Meso je na suho nasoljeno, dimljeno in toplotno obdelano na 75°C. Tako dimljeno meso je lepe rjavo-rdeče barve s prijetnim vonjem po dimu. Sem uvrščamo prekajeni svinjski vrat, prekajeni svinjski kare, prekajena svinjska rebra, prekajene svinjske jezike ter prekajeno slanino.

KGZ Idrija

Namig za kuhanje

da meso ni preslano, ga kuhajmo v večji količini vode približno 1 uro za 1kg mesa. Meso s kostjo kuhamo nekoliko dlje.

E-katalog svežega mesa

V spletnem katalogu svežega mesa najdete meso naših lokalnih rejcev s certifikatom Izbrana kakovost. Meso lahko kupite ali naročite tukaj.

KGZ Idrija

Preverjena kakovost

Naše meso in mesni izdelki, kot tudi rejci, imajo pridobljenih več certifikatov, ki dokazujejo visoko kakovost in poreklo našega mesa in izdelkov.

Z evropskimi in nacionalnimi znaki označujemo živila, ki dosegajo posebne standarde kakovosti ali pa imajo ta živila karakteristike, ki so značilne za regijo. S temi oznakami porabnikom mesa in mesnih izdelkov posredujemo zanesljivo informacijo o kontrolirani kakovosti, načinu pridelave in predelave mesa ter zagotavljamo sledljivost.

Idrija select
EU Organic
izbrana kakovost

Naše garancije kakovosti so pridobljeni certifikati:
izbrana kakovost Slovenije, Ekološki in Idrija izbrano.
Stalna kontrola kakovosti, znani rejci so dodatno zagotovilo, da pri nas kupite pristen domač produkt, pridelan po predpisih in standardih stroke.